Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Organix, onderdeel van Hero Nederland B.V., gevestigd op Teteringsedijk 279, 4817 ME te Breda, info@hero.nl .
 
Nummer KvK: 20000142 statutair gevestigd te Breda.
 
Toegang tot en gebruik van de Organix Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Organix Website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Organix Website (www.organix.nl) en alle andere sites van Hero Nederland B.V. en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Organix Website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Organix Website stemt u in met deze voorwaarden.
 
Organix is een geregistreerde merknaam van Hero Schweiz AG, gevestigd en kantoorhoudende in Lenzburg, Zwitserland
 
De Organix Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Hero en haar dochterondernemingen en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Organix Website bekende gegevens. Organix kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Hero instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Organix kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Organix Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Organix behoudt zich het recht voor om de Organix Website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.